Grąžinimo sąlygos

Jei Pirkėjas 14 dienų bėgyje nusprendė atsisakyti prekės, kaip tai numato Pirkimų Taisyklių 5.2 p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 5 darbo dienas nuo grąžinamos prekės grįžimo į įmonės sandėlius.

Prekės privalo būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes Pirkėjas turi būtinai susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu arba el. paštu: info@imlitexsiluma.lt, tel.: 8 655 76116.

Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

Prekių kokybė privalo būti tikrinama jų priėmimo/atsiėmimo metu, dalyvaujant Pardavėjo atstovui. Jei kilo įtarimų, kad granulės ar medienos briketai nekokybiški ir to akivaizdžiai nustatyti neįmanoma, Pirkėjas surašo laisvos formos pretenziją ir Pardavėjo atstovas paima produkcijos pavyzdžius laboratoriniam tyrimui. Tyrimo metu nustačius, kad medžio granulės/briketai neatitinka deklaruojamų kokybinių parametrų, Pardavėjas pakeičia nekokybišką produkciją arba grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiims atsakomybės dėl prekių sandėliavimo pas Pirkėją metu atsiradusių pažeidimų.

Išsami informacija „Pirkimo taisyklėse“